Lublin - klasztor i parafia OO. Bernardynów - Legion Maryi


Go to content

Main menu:

link do Radia Maryja

link do telewizji TRWAM    Jest to Wspólnota założona przy tutejszym klasztorze w grudniu 2008 roku.
Ideą działalności Legionu jest służba Matce Bożej w walce o zbawienie ludzkości i pozyskiwanie dusz dla Chrystusa.
Formą działalności jest przede wszystkim modlitwa (prywatna i wspólnotowa), a także szeroko pojęte apostolstwo świeckich w kościele, które przejawia się m.in. w pomocy kapłanom w sprawach duszpasterskich, w opiece duchowej nad chorymi, w rozpowszechnianiu prasy i literatury religijnej, w organizowaniu pielgrzymek, w nauczaniu dzieci modlitwy, prowadzeniu dodatkowych nabożeństw w kościele, udział w różnych akcjach duszpasterskich. Wszystko zaś pod ścisłym nadzorem proboszcza parafii i opiekuna duchowego. Struktura organizacyjna Legionu oparta jest o ściśle opracowane zasady życia i wyznaczone cele.
Jest to organizacja międzynarodowa, uwzględniająca jednak specyfikę życia, kulturę i potrzeby danego kraju.
Składa się z członków czynnych (braci i sióstr) składających przyrzeczenie i tworzących tzw. prezydia oraz z członków wspierających, którzy nie muszą uczestniczyć w cotygodniowych spotkaniach i w czynnej działalności, ale poprzez swoją codzienną modlitwę mogą wspierać zewnętrzne akcje legionistów.
Serdecznie zapraszamy do Wspólnoty - zarówno jako członków czynnych jak i wspierających!
Spotkania odbywają się w każdy piątek po Mszy św. wieczornej (ok. 18.30) w budynku "Bożej Apteki" przy kościele.
      Opiekunem duchowym tej wspólnoty jest o. Julian Śmierciak.
      

Rekolekcje dla Legionu Maryi w 2013 r. (wygłosił o. Józef Zderkiewicz) - PROGRAM i FOTO

Back to content | Back to main menu