Lublin - klasztor i parafia OO. Bernardynów


Go to content

Main menu:

link do Radia Maryja

link do telewizji TRWAM


ODNOŚNIKI  DO  POLECENYCH  STRON  INTERNETOWYCH

Bernardyńskie strony internetowe


Religijne strony internetowe
 

 

Linki do stron instytucji i grup działających przy naszym klasztorze w Lublinie

  • Musical Babies - Od początku września 2011 r. ruszył przy naszej parafii nowy program nauczania dzieci j.angielskiego przy muzyce i rytmice. Przewidziany dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6 lat. Można także pobierać lekcje gry na instrumentach - przy współpracy ze Studiem FANFARA. Szczegóły na osobnej stronie internetowej
  • choppr.pl Chrześcijański Ośrodek Psychoterapii i Pomocy Rodzinie - rozpoczął funkcjonowanie na terenie naszego klasztoru od października 2012 r. Prowadzony jest przez ks. dra Jarosława Storoniaka. Ośrodek jest próbą odpowiedzi na potrzeby współczesnego człowieka. Potrzeby rozumienia siebie, radzenia sobie i cieszenia się sobą, życiem i relacjami z innymi. Ośrodek kieruje się całościową wizją człowieka jako uduchowionej osoby psychospołecznej, a u fundamentów troski o człowieka stawia jego zdrowie (dobrostan fizyczny), jego psychikę (dobrostan psychiczny, satysfakcja emocjonalna, rozwój charakterologiczny, sfery poznawczej i motywacyjno-osobowościowej) oraz jego duchowość (wiara, relacja z Bogiem, rozumienie siebie i swojej duchowości). Ta zasada komplementarności osoby umożliwia widzenie każdej osoby jako niepowtarzalnej, zdolnej do rozwoju na wielu płaszczyznach, o wiele bogatszej niż tylko to co dostrzegalne, zawsze radzącej sobie najlepiej jak potrafi (z natury zdolnej do adaptacji).
         Niemniej jednak gdy człowiek doświadcza trudności, z którymi trudno sobie poradzić (osobiste, społeczne, rodzinne, rodzicielskie i inne) to w takiej sytuacji cennym jest szukać pomocy u osób, które specjalizują się w profesjonalnym pomaganiu drugiemu człowiekowi. Wszystkich serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Ośrodka:  


*

Back to content | Back to main menu