Lublin - klasztor i parafia OO. Bernardynów


Go to content

Main menu:

link do Radia Maryja

link do telewizji TRWAMLITURGICZNA  SŁUŻBA  OŁTARZA
MINSTRANCI i LEKTORZY
      Stanowią ją lektorzy, ministranci i kandydaci objęci duszpasterstwem, którego zadaniem jest opieka wychowawcza i duchowa dzieci i młodzieży oraz godne sprawowanie liturgicznej służby Bożej.

Spotkania LSO odbywają się w soboty w salce w klasztorze o godz. 930.

Opiekunem ministrantów jest O. Radomił Wójcikowski OFM
Opiekunem dorosłej grupy Służby Liturgicznej i Lektorów jest o. Radomił Wójcikowski OFM
Do nich mogą kierować się nowi chętni w ciągu całego roku.
Serdecznie zapraszamy!
Rajd rowerowy - 20-09.2014 r.


Back to content | Back to main menu