Lublin - klasztor i parafia OO. Bernardynów


Go to content

Main menu: 


LITURGICZNA  SŁUŻBA  OŁTARZA
MINSTRANCI i LEKTORZY
      Stanowią ją lektorzy, ministranci i kandydaci objęci duszpasterstwem, którego zadaniem jest opieka wychowawcza i duchowa dzieci i młodzieży oraz godne sprawowanie liturgicznej służby Bożej.

Spotkania LSO odbywają się w soboty w salce w klasztorze o godz. 930.

Opiekunem ministrantów jest O. Edgar (Adam) Semeniuk
Opiekunem dorosłej grupy Służby Liturgicznej i Lektorów jest o. Radomił (Andrzej) Wójcikowski
Do nich mogą kierować się nowi chętni w ciągu całego roku.
Serdecznie zapraszamy!
Rajd rowerowy - 20 września 2014 r.

 


Back to content | Back to main menu