Lublin - klasztor i parafia OO. Bernardynów pw. Brata Alberta


Go to content

  Wydarzenia 2012 r. 

Rok 2011   ● Rok 2012    ● Rok 2013   ● Rok 2014   ● Rok 2015   ● Rok 2016  Rok 2017 
Galerie zdjęć   ● Video

KOLĘDA w parafii  - zakończona 26 stycznia. Plan kolędy. Spośród 2083 zamieszkałych domów/mieszkań przyjęło kapłana po kolędzie ok. 72%. Dziękujemy wszystkim za życzliwe przyjęcie, pozytywne uwagi i ofiary na budowę kościoła. 

OPŁATKI na Boże Narodzenie - Od pierwszego tygodnia Adwentu roznosiliśmy do domów naszych parafian opłatki na stół wigilijny. Roznosili je oprócz Br. Damiana z klasztoru także członkowie Rady Parafialnej, Legionu Maryi, Róż Różańcowych oraz przedstawiciele niektórych bloków. Dziękujemy.

Adwentowe JERYCHO RÓŻAŃCOWE - tą siedmiodobową modlitwą różańcową od 2-9 grudnia rozpoczęliśmy ADWENT. W Roku Wiary modliliśmy się o umocnienie wiary w naszych sercach. Szczególy i program modlitw TUTAJ  Było to drugie Jerycho w 2012 r., a udział parafian w modlitwie wydaje się być nie tylko coraz większy ale i coraz bardziej odpowiedzialny i głęboko przeżywany. Szczególne podziękowania dla tych osób, które przygotowały cały program i prowadziły modlitwy. Pomagały nam w modlitwie także grupy Legionu Maryi z innych lubelskich parafii, za co im bardzo dziekujemy.  Ostatni dzień Jerycha poświęciliśmy objawieniom Matki Bożej Skalnej (Dello Scoglio) w Kalabrii, której figurę otrzymaliśmy w darze z tamtejszego Sankturium w 2011 r.  Przeczytaj więcej.

WYBORY do Rady Parafialnej -  Wiekszością ilości głosów zostali wybrani: Marek Kopacki, Krystyna Bartnik, Wojciech Kocot, Antoni Chrzonstowski, Krystyna Ulfik-Jaworska, Stanisław Brzozowski, Teresa Badaj, Piotr Drozd, Teresa Niedźwiedź Janina, Kania, Wiesława Klimek, Stefania Wojnowska, Andrzej Gaszyński i Henryka Stolarz-Kowalik.  Dodatkowo z urzędy wchodzi do Rady przedstawicielka Ruchu Focolari Nowak Agnieszka. Nowa Rada złożyła swoje ślubowanie 2 grudnia na Mszy św. o godz. 11.00.

Św. Mikołaj - 6 grudnia (w czwartek) - "Rok Wiary” skłaniał nas także do prawdziwego przeżywania historycznych postaci, w tym św. Mikołaja. W jego święto, zamiast komercyjnego krasnala czy skrzata, powitaliśmy w naszym kościele prawdziwego Mikołaja, biskupa Miry. Spotkanie odbyło się w czwartek na mszy św. wieczornej, a po niej w sali konferencyjnej wręczenie prezentów.

Katecheza Antymagiczna - 26 listopada (w poniedziałek) - W Roku Wiary odbyły się w naszej parafii spotkania i katechezy pomagające pogłębić i umocnić osobistą wiarę. Specjalnym gościem była ceniona pisarka Małgorzata Nawrocka, Laureatka trzech nagród literackich. W swej katechezie i powieściach ujawniła czym grozi uprawianie wróżbiarstwa, uzdrowicielstwa i tajemnych sztuczek.

 Rekolekcje Ewangelizacyjne - Multimedialne pt. "Któż jak Bóg" - 

odbyły się w naszym kościele od 8-10 X (poniedziałek, wtorek, środa)  w godz. 18.00 - 22.30. Prowadził je Leszek Dokowicz - nawrócony reżyser filmowy. Kościół wypełniony był po brzegi, rozmodlony, zasłuchany i rozśpiewany pod przewodnictwem chóru "Gospel Rain". Na ludzi spływały wielkie łaski od Boga, co mamy nadzieje przyniesie w przyszłości błogosławione owoce. Zobacz PROGRAM  - bliższe informacje www.wspolnotaihs.pl

 

Festyn parafialny  

ku czci św. Franciszka z Asyżu odbył się w niedzielę
7 października.
Oto PROGRAM FESTYNU.

 Dziękujemy za wspólną zabawę. Festyn zaliczył się do jednych z  najbardziej udanych. Szczególne podziekowania dla tych, którzy pomogli w jego organizacji i prowadzeniu. Na scenie wystąpiło wiele grup z parafii i zaproszonych gości, a program prowadzili o. Azariasz (z Rzymu) i o. Julian (proboszcz parafii). Wkrótce szersza relacja foto i video.

OTO PIERWSZE ZDJĘCIA (o. Berard)
 
(Przyśpiewka festynowa)

"Bóg jest Miłością" pantomima

  w niedzielę 24 VI grupa teatralna z naszej parafii podczas kazania przedstawiła pantomimę o miłości Boga do człowieka.  Dzieki niej mogliśmy jeszcze bardziej zrozumieć i pokochać Bożą Miłość, jaką nas obdarza.  zobacz więcej
     Gościliśmy także artystę-muzyka Tadeusza Skotnickiego z Warszawy, który poprzez piękny śpiew i słowo ewangelizacyjne wielbił Boga i innych do tego zachęcał. 

Odpust parafialny Św. Brata Alberta -

odbył się w Niedzielę 17 VI 2012 r.  Suma odpustowa o godz. 11.00.  Nowością w tym roku było poświęcenie specjalnych chlebków św. Alberta, które wierni mogli zabierać sobie do domu, a które mają nam przypominać, aby być dobrym jak chleb dla innych, tak jak nauczał i dawał przykład nasz patron św. Brat Albert. Po sumie parafianie zaproponowali wspaniałe odpustowe ciasta i wypieki.

Ze spraw budowy kościoła -  zakończono malowanie ścian kościoła, a kontynuowane jest malarstwo artystyczne na kolumnach. Wstawiono nową chrzcielnicę rzeźbioną w kamieniu. Trwają prace projektowe odwodnienia i architektury placu przedkościelnego.

Gazetka parafialna "Pokój i Dobro". Na Wielkanoc 2012 r. ukazał sie nowy numer naszej gazetki. Główny temat  numeru to podsumowanie roku 2011 oraz Jubileusz parafii.

● Powstało Kółko Różańcowe dzieci - pw.Matki Bożej Pompejańskiej. Zachęcamy do udziału następne dzieci. Zmiana tajemnic różańcowych dla Róży Dziecięcej w każdą 1 niedziele miesiąca po Mszy św. o godz. 13.00 I  KOMUNIA  ŚWIĘTA i BIERZMOWANIE '2012 r.  

 I Komunia Święta w 2012 r. - odbyła się w niedzielę 13 maja o godz. 11.00. Przystąpiło 58 dzieci.
      Druga grupa 34 dzieci (ze szkoły Paderewskiego na Czechowie) przyjęła I Komunię Świętą 3 czerwca 2012 r.
  Rocznica I Komunii św. - 20 maja o godz. 11.00
  Bierzmowanie - Niedziela 27 maja o godz. 9.00. 36 osobom sakramentu udzielił o. bp Damian Muskus - biskup krakowski.


CODZIENNY  ROŻANIEC  

      Od początku września 2011 r. nieprzerwanie codziennie odmawiamy Różaniec.
- w dni powszednie o godz. 18.30.
- w niedziele o 8.30.
Główną intencją jest modlitwa za Ojczyznę (włączając się w Krucjatę za Ojczyznę), a także w różnych intencjach naszej parafii, które na każdy miesiąc  podaje o. proboszcz Julian Śmierciak.


  Katechezy Przedmałżeńskie

    Weekendowy Cykl katechez przedmałżeńskich  odbędzie się w dniach 7-12 grudnia 2012 r. zobacz program


  KLUB DYSKUSYJNY

      W styczniu 2012 r. powstał Klub Dyskusyjny, mający na celu umożliwienie wzajemnej wymiany mysli na tematy z zakresu kultury, historii, prawa i współczesnej cywilizacji.
- spotkania w 1 i 3 niedzielę miesiąca o godz. 19.00 w klasztornej  "Kawiarence pod Aniołkiem"
- Inicjatorem Klubu Dyskusyjnego jest parafianin Stanisław Brzozowski.


 PIELGRZYMKI w 2012 r.

Do Wilna, Sokółki, Świętej Wody (24-26 sierpnia 2012 r.  zobacz szczegóły Spotkanie organizacyjne w Niedzielę 19 sierpnia o godz. 14.00
Do Ziemi Świętej (23 września-1 października 2012 r.  zobacz szczegóły Spotkanie organizacyjne 2 września o godz. 16.00.


M

 


JERYCHO RÓŻAŃCOWE - W. POST 2012 

   Na początku Wielkiego Postu - od Środy Popielcowej - odprawialiśmy w naszej parafii piękną modlitwę pod nazwą JERYCHO RÓŻAŃCOWE czyli 7-dobową, nieustanną modlitwę różańcową przed Najświętszym Sakramentem (w bocznej kaplicy). Pragnęliśmy w ten sposób wyprosić u Boga potrzebne łaski dla wszystkich mieszkańców naszej parafii i dobre przeżycie Wielkiego Postu. Poszczególne ulice i bloki miały swój specjalnie wyznaczony czas czuwania (w dzień lub w nocy) - oto wykaz godzin czuwania i cały program. Bóg zapłać tym, którzy pięknie włączali się w tą modlitwę.  Szczegóły o Jerycho


Grób Pański  2012 i straż żołnierzy

   W Wielkim Poście 2012 r. Grób Pański został wykonany w formie panoramicznej, na tle wielkiego malowidła Golgoty i miasta Jerozolimy. Grób zaprojektował i wykonal o. Cyprian Moryc. Po raz pierwszy w naszej parafii przy Grobie Pana Jezusa stanęła straż rzymskich żołnierzy. Zobacz  foto i video


R

      W


Lectio Divina

     Spotkania modlitewne w ramach Franciszkańskiej Szkoły Modlitwy -  jest to tradycyjna forma medytacji biblijnej. Program Franciszkańskiej Szkoły Modlitwy obejmie między innymi takie tematy jak: modlitwa z ikonami, gesty modlitewne - modlitwa ciała, modlitwa psalmami i tradycyjnymi tekstami, modlitwa serca, modlitwa ciszy, piękno w modlitwie, modlitwa Franciszka i modlitwa w różnych tradycjach duchowych.

    Spotkanie Lectio Divina w Piatek 11 maja o godz. 17.00 w sali konferencyjnej klasztoru. Zapraszamy zarówno młodzież jak i dorosłych.


Back to contentt | Back to main menu